FAQ

De meest gestelde vragen

Hieronder vind je de antwoorden op een aantal veel gestelde vragen over de Tuinen van Zandweerd.


 • Hoe kan ik aanmerking komen voor een kavel?

  De gemeente hecht waarde aan het bouwen van het buurtgevoel in een toekomstbestendige woonbuurt. Gezamenlijk wordt in een aantal informatiebijeenkomsten verdere invulling gegeven aan de plannen van fase I. 

  Onder de aanwezigen tijdens de eerste informatiebijeenkomst zijn wensen geïnventariseerd. Op basis van deze wensen bepalen wij in grote lijnen hoe de kavels er uit kunnen zien en hoe we het verkoopproces verder gaan inrichten.

  De volgende bijeenkomsten vinden na de zomervakantie plaats. De thema’s op die avonden zijn o.a. duurzaamheid (energievoorziening, natuurinclusief bouwen), presentatie van het Inspiratieboek en verdere verkoopproces van de kavels. 

  Aan het invullen van dit wensenformulier kun je geen rechten ontlenen. Ook zonder het invullen van het wensenformulier kun je de volgende bijeenkomst bijwonen. Houd dan de website in de gaten voor een nieuwe datum en meld je aan.

 • Wie verkoopt de kavels?

  De Tuinen van Zandweerd is een project van de gemeente Deventer. De kavels worden verkocht door de makelaars van de gemeente. Tezijnertijd kijk je voor meer informatie over de voorwaarden en procedure op DeventerVerkoopt


 • Hoe groot worden de kavels?

  Op basis van de woonwensen wordt een conceptverkaveling gemaakt met kavels van diverse afmetingen. Voor de toewijzingen zal deze conceptverkaveling uitgangspunt zijn. Er is wel een maximum grootte bepaald van 475 m2

   

 • Samenbouwen? Vind nieuwe buren

  Misschien heb je vrienden, familie of kennissen met wie je samen een huis wilt bouwen. Dan bof je. Heb je dat niet, dan proberen wij tijdens de werksessies een match met andere samenbouwers tot stand te brengen. Er zijn ook andere manieren om ‘bouwmaatjes’ te vinden:

  Maak een bouwgroep aan op Wikaza, Zelfbouw in Nederland of zet het project op CPO Start.


 • Welke voorwaarden gelden voor een optie nemen op een kavel?

  Als je belangstelling hebt voor een kavel, schrijf je in voor een kavel. Bij grote belangstelling loot je om een kavel en kies je op basis van lotnummer een kavel uit de conceptverkaveling. Je tekent dan een optieovereenkomst. Vanaf dat moment geven wij je de gelegenheid die informatie in te winnen, die je nodig acht, om tot het al dan niet aangaan van een koopovereenkomst te besluiten. We houden het kavel dan zes maanden voor je gereserveerd. Je betaalt een optievergoeding van € 500,-inclusief Btw. Je ontvangt een kavelpaspoort met alle gegevens waaraan je bouwplan moet voldoen.

  Indien je afziet van het tekenen van een koopovereenkomst, laat het ons dan even weten. De optievergoeding wordt bij levering van de kavel in mindering gebracht op de koopsom. Indien je na tekenen van de optieovereenkomst besluit niet tot koop over te gaan, wordt deze vergoeding niet terugbetaald. 

 • Mag ik er naast wonen ook werken?

  De Tuinen van Zandweerd leent zich uitstekend voor een combinatie van wonen en werken. Wil je een praktijk of kantoor aan huis? Vraag dan naar de mogelijkheden.

 • Wat kost het bouwen van een huis?

  Wij hebben al verschillende sites gevonden waar je zelf bouwkosten kunt uitrekenen. 

  www.bouwkostenwoning.nl

  www.zelfjehuisbouwen.nl 

  www.watkostbouwen.nl

  De ene site is uitgebreider is dan de andere.

  Op DeventerVerkoopt vind je ook uitgebreide informatie. • Met welke kosten moet ik nog meer rekening houden naast grondkosten?

  Naast de kosten van de grond, moet je bijvoorbeeld rekening houden met de kosten voor de architect en de aannemer, de aansluitkosten voor diverse nutsleidingen en de legeskosten voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. De hoogte van deze kosten hangt uiteraard af van de wijze waarop jij je woning laat ontwerpen en bouwen. Een handig overzicht vind je hier.

   

 • Kom ik in aanmerking voor een Starterslening?

  Gemeente Deventer kent geen  Startersleningen.

 • Moet ik heien in de Tuinen van Zandweerd?

  De meeste bouwers in de Tuinen van Zandweerd bouwen hun huis op palen, maar dat is sterk afhankelijk van de grondslag op jouw kavel. Via je bouwer of constructeur laat je sonderingen uitvoeren. Met dit funderingsonderzoek bepaalt de constructeur de manier van funderen en eventueel de lengte en doorsnee van de heipalen, die nodig zijn je huis te dragen. Vaak is voor dit onderzoek een stelpost in de bouwkosten opgenomen. Je kunt dit onderzoek ook zelf of met anderen laten uitvoeren. 


 • Mag ik tijdens de bouw een woonunit plaatsen op de kavel?

  Ja dat mag. Voorwaarde is wel dat je vergunning aanvraagt voor tijdelijk wonen in een woonunit. Een onherroepelijke vergunning is daarom een vereiste voor het plaatsen van een woonunit. Wel moet er rekening gehouden worden met bouwveiligheid. Op je kavel moet dus voldoende ruimte zijn om een woonunit te kunnen plaatsen. En uiteraard moet je ook juridische eigenaar zijn van je kavel, voordat je de unit plaatst en er gaat wonen.

 • Wat zijn maatregelen om natuurinclusief te bouwen?

  Bij de bouw van een huis staan de meeste mensen niet stil bij de mogelijkheden om vogels en vleermuizen onderdak te bieden. Toch is het goed daar eens over na te denken. Er zijn namelijk zeer duurzame mogelijkheden om in de woning op te nemen. Juist voor vogels is het goed om voorzieningen te integreren. Wat je allemaal kan doen, check je met de Checklist Natuurvriendelijke Maatregelen aan Gebouwen. Je kunt die downloaden op www.vogelbescherming.nl/checklist. Wil je er meer over lezen, dan tref je hiernaast  een pdf met gedetailleerde informatie aan. We zien graag voorbeelden van jou als natuurvriendelijke bouwer!

 • Zijn er subsidies voor het verduurzamen van mijn bouwplan?

  Met het verduurzamen van je bouwplan woon je energiezuiniger, comfortabeler én draag je bij aan een beter milieu. Noteer duurzaamheid op de aandachtspuntenlijst om te bespreken met je architect en overleg in een vroeg stadium welke maatregelen je hiervoor kunt treffen. 

  • De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft je een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels. Hoe je hiervoor in aanmerking kunt komen lees je hier.
Wil je op de hoogte blijven van deze prachtige stek?
Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!