Actueel nieuws

Blijf op de hoogte!

Ontvang je onze nieuwsbrief nog niet? Abonneer je dan snel. De inhoud van de laatste nieuwsbrief lees je hier op je gemak terug. Eerdere nieuwsbrieven vind je onder aan deze pagina.

Met deze nieuwsbrief informeren wij je graag over de stand van zaken van het project Tuinen van Zandweerd. Wij werken hard om het project verder vorm te geven.       

Nieuwsbrief 6Informatiebijeenkomst. 

De tweede informatiebijeenkomst vond plaats op maandagavond 10 februari en woensdagavond 12 februari 2020. Heb je de bijeenkomst gemist of wil je de presentatie van de informatiebijeenkomst nog even terug kijken? Download hem hier.

Wat is er aan wensen binnen gekomen?

Om een reëel beeld te krijgen van woonwensen, hebben belangstellenden afgelopen zomer kunnen aangeven naar welk type woning en grootte van kavel hun voorkeur uit gaat. In totaal zijn er 263 ingevulde wensenformulieren binnen gekomen. Conclusie is dat de wensen redelijk verdeeld zijn over de diverse categorieën. Een procentuele vertaalslag laat onderstaande verdeling van kavels en aantallen zien:Niet alleen zelf- maar ook samenbouwen

Behalve individuele woonwensen hebben zich ook collectieve initiatieven gemeld.

Meerdere levensloopbestendige woongemeenschappen voor senioren, een tiny town in de vorm van een 21e-eeuws dorpsplein met woningen en tiny houses, een tiny houses community en drie samenbouwers die wonen willen combineren met mantelzorg, deeleconomie en voedselproductie.

Verkaveling

Het projectteam is met deze input gaan puzzelen om het verkoopproces verder vorm te geven. Er is op basis van de opgehaalde wensen en ideeën een verkaveling gemaakt als uitgangspunt voor de loting.


Voortgang bestemmingsplan

Het ontwerp-bestemmingsplan voor de Tuinen van Zandweerd heeft vanaf 8 augustus 6 weken ter visie gelegen. Er zijn in totaal zes zienswijzen ingediend. Momenteel wordt er, namens het college, een reactienota naar aanleiding van de zienswijzen opgesteld.

Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden die er zijn om te kunnen bouwen zonder dat schade zou kunnen ontstaan aan het Natura 2000 gebied de IJssel als gevolg van eventuele stikstof. Zodra we hier meer duidelijkheid over hebben kunnen we het bestemmingsplan verder in procedure brengen en de gemeenteraad het bestemmingsplan aanbieden.

Indien de raad instemt met het plan, wordt het nogmaals ter inzage gelegd met een mogelijkheid tot het indienen voor beroep. We houden je op de hoogte!

Nieuwsbrief 7 

Nieuwsbrief 6

Nieuwsbrief 5

Nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief 1

Wil je op de hoogte blijven van deze prachtige stek?
Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!