Actueel nieuws

Blijf op de hoogte!

Ontvang je onze nieuwsbrief nog niet? Abonneer je dan snel. De inhoud van de laatste nieuwsbrief lees je hier op je gemak terug. Eerdere nieuwsbrieven vind je onder aan deze pagina.

Met deze nieuwsbrief informeren wij je graag over de stand van zaken van het project Tuinen van Zandweerd. Wij werken hard om het project verder vorm te geven. 

Belangrijke data 

13 mei jl.: het bestemmingsplan is door de Raad vastgesteld.

28 mei t/m 9 juli: inspraaktermijn

Week 35/36: inschrijven voor een kavel* (procedure volgt in onze volgende nieuwsbrief)

Week 38: loting*

Week 39 en 40: optiegesprekken*

Week 42: Informatiebijeenkomst en inspiratiemarkt*

* Onder voorbehoud van de bestemmingsplanprocedure en de situatie m.b.t. Corona

Nieuwsbrief 7

Stand van zaken bestemmingsplan


Nadat eerder het college heeft ingestemd met het bestemmingsplan is het nu ook door de raad vastgesteld. De beroepstermijn loopt waarschijnlijk van 28 mei t/m 9 juli. We hopen op een onherroepelijk bestemmingsplan in de zomer van 2020.

Uitgifteprocedure

Het opstellen van de uitgifteprocedure is nagenoeg afgerond en wordt daarna ter behandeling aan het college voorgelegd. Tegen de tijd dat het college de uitgifteprocedure heeft vastgesteld, staat ook de actuele kavelkaart online. Je kunt dan door middel van kleuren de woningtypologieën herkennen, de kavelnummers en de oppervlakte van de kavels zien.  

De woningtypologieën waar je voor kunt inschrijven om mee te loten zijn onderverdeeld in:

  1. Individuele zelfbouw voor een vrijstaande woning*, een rijwoning of de helft van een geschakelde woning;
  2. Samenbouw als groep voor geschakelde woningen, voor 2 tot maximaal 4 woningen*;
  3. Individuele zelfbouw van een tiny house op één veld met uitsluitend tiny houses.

*waaronder ook de bouw van een individueel of geschakeld tiny house mogelijk is.

Ad a. Zelfbouw

Individuele zelfbouw betekent dat je een kavel koopt en zelf bepaalt wat er gebouwd wordt en met welke partijen (architect, adviseurs, aannemer) je wilt samenwerken. Het gaat dan om de bouw van een vrijstaande woning (ook tiny house) of de helft van een geschakelde woning of een hoek- of tussenwoning uit een rij. Je hoeft (nog) geen medebouwer te hebben.  De andere bouwers worden door loting bepaald.

Ad b. Samenbouw

Wil je samen met vrienden, familie of kennissen een woning ontwerpen en bouwen? Dan kun je bijvoorbeeld gezamenlijk een architect, bouwbegeleider en aannemer inhuren. Je schrijft je dan gezamenlijk in. Iedere samenbouwer zal uiteindelijk zijn eigen kavel kopen. Je bent wel afhankelijk van je medebouwer. Als de medebouwer afhaakt, vervallen ook jouw mogelijkheden.

Ad c. Tiny houses op één veld 

In het plangebied is één veld aangewezen voor uitsluitend tiny houses. Je bouwt dan zelf je tiny house op een veld met uitsluitend (maximaal 12) tiny houses. 

We laten je weten wanneer de vastgestelde uitgifteprocedure online beschikbaar is.

Presentatie nalezen?

Heb je de informatieavonden gemist of wil je de presentatie nog eens nalezen? Dat kan hier.

Inschrijving, loting en optie

Om een goede keuze te maken uit het beschikbare kavelaanbod, is het nuttig vooraf goed na te denken over je woonwensen en financiële mogelijkheden. Naar verwachting in week 35 en 36 van 24 augustus t/m 4 september (onder voorbehoud van de bestemmingsplanprocedure en de situatie m.b.t. Corona) kun je via een inschrijfformulier inschrijven om mee te doen met de loting. Voordat je je inschrijft, maak je de keuze uit de bovengenoemde woningtypologieën. Deze keuze is bepalend voor je kavelkeuze. Je mag je maar voor één categorie inschrijven. Al deze zaken worden vermeld in de uitgiftevoorwaarden. In onze volgende nieuwsbrief kun je meer hierover lezen. 

De loting vindt naar verwachting plaats medio september en wordt uitgevoerd door een notaris. De loting zal plaatsvinden ‘zonder publiek’. Je kunt hier niet bij aanwezig zijn. Alle inschrijvers ontvangen daarna een brief met het toegewezen rangnummer per woningtype. De inschrijvers met de eerste (laagste) lotingsnummers ontvangen daarbij een uitnodiging voor een optiegesprek. 

De optiegesprekken voor de circa 69 kavels en 12 tiny houses vinden naar verwachting plaats in week 39 en 40. Als je een uitnodiging ontvangt moet je ook bij dat gesprek aanwezig zijn om een kavel in optie te kunnen nemen. Als je in het bezit bent van een optie op een kavel, ontvang je een uitnodiging voor een algemene bijeenkomst die naar verwachting in week 42 plaatsvindt. We lichten plenair toe hoe je een start maakt met je bouwplan. Bezoek dan ook de inspiratiemarkt, waar je kunt ‘speeddaten’ met de architecten van de ontwerpen uit het inspiratiemagazine. Ga -vrijblijvend- met verschillende aanbieders in gesprek en kom veel te weten over slimme energieoplossingen en hoe je duurzaam en natuurinclusief bouwt. 

De exacte data worden gecommuniceerd, afhankelijk van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan en de coronasituatie.

Stellingen informatieavonden februari 2020

Tijdens de informatieavonden in februari 2020 is de aanwezigen gevraagd te reageren op een aantal stellingen over collectiviteit en deeleconomie. Daarnaast konden ze hun ideeën voor de buurt delen met andere belangstellenden op de brainstormwand. Er is veel geplakt met groene en rode stickers en ideeën achter gelaten. Hierdoor kwamen er ook leuke gesprekken op gang. 

Zoals de afbeeldingen laten zien wordt er overwegend positief gereageerd op de stellingen. Veel belangstellenden hebben aangegeven bereid te zijn (tuin)gereedschap met elkaar te delen en elkaar te helpen in tijd via een sociaal platform. Ook op collectief bouwmaterialen inkopen of samen tot een optimale invulling te komen met buren t.b.v. natuur inclusief bouwen is positief gereageerd. Als gemeente zien we graag dat dergelijke initiatieven door de toekomstige bewoners worden opgepakt! 

Wat betreft een collectieve oplossing voor de pakketbezorging zien we overwegend positieve reacties, maar ook iets meer rode stickers verschijnen. Op de ene avond kan niet iedereen zich vinden in de stelling dat dit een must is voor een gezonde buurt. De mensen die een rode sticker plakten, reageerden vervolgens niet op daaropvolgende stellingen over de bereidheid jezelf hiervoor in te zetten of hieraan financieel bij te willen dragen. Op de andere avond vinden wel allen die meededen dit een must, maar zien we enige twijfel ontstaan over de bereidheid hier financieel aan bij te dragen.  

 Over de stelling omtrent deelauto's ontstonden tijdens de avond meer interessante gesprekken en discussies. Deze stelling leverde meer rode stickers op, omdat een eigen auto voor velen noodzakelijk is voor hun werk en/of privéleven. Wel reageerden mensen positief, wanneer een tweede auto als deelconcept gefaciliteerd kan worden door een marktpartij.  

Een waardevol idee om al in een vroeg stadium bewust te worden van wat bewoners straks kunnen bijdragen aan een gezonde woonbuurt. 


Nieuwsbrief 7

Nieuwsbrief 6

Nieuwsbrief 5

Nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief 1

Wil je op de hoogte blijven van deze prachtige stek?
Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!