Actueel nieuws

Blijf op de hoogte!

Ontvang je onze nieuwsbrief nog niet? Abonneer je dan snel. De inhoud van de laatste nieuwsbrief lees je hier op je gemak terug. Eerdere nieuwsbrieven vind je onder aan deze pagina.

Met deze nieuwsbrief informeren wij je graag over de stand van zaken van het project Tuinen van Zandweerd. Wij werken hard om het project verder vorm te geven. 

Belangrijke data 


11 maart

Op 11 maart is het bestemmingsplan De Tuinen van Zandweerd beeldvormend op de raadstafel geweest. Afgestemd is dat het bestemmingsplan opnieuw op de raadstafel besproken wordt. Wanneer de raad het bestemmingsplan gaat agenderen is nog onbekend. In verband met het coronavirus vinden er tot 6 april geen raadsvergaderingen plaats. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de griffie,
telefoon 0570 69 32 32.Nieuwsbrief 7

Terugblik infobijeenkomsten 10 en 12 februari

Een kleine 500 belangstellenden lieten zich tijdens de informatiebijeenkomsten informeren over de actuele stand van zaken. Tijdens de presentatie lichtten we de stikstofproblematiek, het bestemmingsplan en het voorlopig ontwerp van het landschapsplan toe. Ook de toewijzingsprocedure van de kavels en het slimme warmtenet kwamen aan de orde.

Van wens tot proefverkaveling

Aan de hand van binnengekomen wensen werkten we een proefverkaveling uit. Deze presenteerden we tijdens de informatiebijeenkomsten onder grote belangstelling. Bekijk hier de plankaart inclusief specials en parkeren.Enthousiast over duurzaamheid en collectiviteit

Naast informeren, lieten bezoekers zich ook inspireren. Met een aanstekelijk enthousiasme tot gevolg. Belangstellenden gingen met elkaar in gesprek en deelden ideeën en ontwerpen. Het inspiratieboek met de woningontwerpen werd aandachtig doorgebladerd. We gingen in gesprek met belangstellenden over duurzaamheid. Hoe ga je straks om met deelauto’s en het delen van (tuin)gereedschap? Hoe draag je bij aan een sociaal platform en hoe bespaar je kosten en milieu door als buurt collectief materialen voor huis en tuin in te kopen? En wat te denken over een gezamenlijke oplossing voor alle pakketbezorgers? Allemaal vragen om van de Tuinen van Zandweerd een fijne en gezonde plek om te leven te maken.
Presentatie nalezen?

Heb je de informatieavonden gemist of wil je de presentatie nog eens nalezen? Dat kan hier.

Stand van zaken bestemmingsplan

Op 11 maart is het bestemmingsplan De Tuinen van Zandweerd beeldvormend op de raadstafel geweest. Afgestemd is dat het bestemmingsplan opnieuw op de raadstafel besproken wordt. Wanneer de raad het bestemmingsplan gaat agenderen is nog onbekend. In verband met het coronavirus vinden er tot 6 april geen raadsvergaderingen plaats.

Besluitvorming en kaveluitgifte

Na vaststelling van het bestemmingsplan door de raad gaat een beroepstermijn van 6 weken in. Indien er geen beroepen aan de Raad van State worden voorgelegd is er een onherroepelijk bestemmingsplan.

Worden er wel beroepen ingediend dan moet de uitspraak van de Raad van State worden afgewacht. Tot die tijd is er wel een vastgesteld bestemmingsplan, maar nog geen onherroepelijk bestemmingsplan. De uitspraak van de Raad van State kan zeker zes maanden op zich laten wachten. We informeren je uitgebreid via onze nieuwsbrieven.

Natuurinclusief bouwen en landschapsplan

Vers van de pers… trots nam wethouder Rob de Geest het eerste exemplaar van de gloednieuwe brochure Natuurinclusief bouwen in ontvangst tijdens de informatiebijeenkomst op 10 februari.Natuurinclusief bouwen: balans tussen mens en natuur 

Steden en dorpen raken dichter bebouwd. Het groen krijgt vaak maar een beperkte rol. In de Tuinen van Zandweerd streven we ernaar een aantrekkelijke, toekomstbestendige en gezonde leefomgeving voor mens en dier te maken. Natuurinclusief bouwen heeft als doel de biodiversiteit te behouden en te versterken. Bij het ontwerpen van de woningen en tuinen, moet de natuur een volwaardige plaats krijgen. Hoe je dat doet? Lees in de brochure welke maatregelen je hiervoor kunt nemen.

Werken aan landschap en groen

Ook aan het groen in de openbare ruimte wordt hard gewerkt. Dijk&co Landschapsarchitectuur stelde een voorlopig ontwerp van het landschapsplan op. We versterken de biodiversiteit en beleving in de Tuinen van Zandweerd. Het groenplan laat zien dat bestaande groen- en waterelementen het uitgangspunt vormen. We benutten bestaande waterpartijen voor waterberging. Een netwerk van fiets- en wandelpaden verbindt het park met de omgeving en er is ruimte voor spelen en ontmoeten voor jong en oud. In de loop van dit jaar wordt het definitief ontwerp van het landschapsplan door de raad vastgesteld.Nieuwsbrief 6

Nieuwsbrief 5

Nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief 1

Wil je op de hoogte blijven van deze prachtige stek?
Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!