Energie & duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen

Het is ons gemeenschappelijke doel om de natuur en het milieu zo weinig mogelijk te belasten. Voor Op je Stek gelden een aantal ‘Op je Stek proof ambities en duurzaamheidsrichtlijnen’. Bewoners van Op je Stek houden hier in de ontwerpfase, bouwfase en gebruiksfase rekening mee.

Bij de bouw van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte gaan we uit van de principes van duurzaam en circulair bouwen: Maak zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke, lokale en herbruikbare materialen. Kies bijvoorbeeld voor groene daken, natuurlijke materialen, duurzame energieproductie, allerlei innovaties op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en flexibiliteit. 

In het inspiratiemagazine wordt aandacht besteed aan duurzaamheid: Duurzame referentieprojecten van architecten, interviews met zelfbouwers die een duurzame woning hebben gebouwd, tips van de duurzaamheidscoach etc.


Meer Weten? Download hier de checklist Op Je Stek proof. De website van Milieu Centraal biedt onafhankelijke informatie bij het maken van duurzame keuzes.

Gasloze buurt

Je woont straks in een gasloze buurt. Je kunt kiezen voor een ‘all electric’ energieoplossing of gebruik maken van het in ontwikkeling zijnde energiesysteem voor warmte en elektriciteit voor Zandweerd. De rioolwaterzuivering is een duurzame energiebron. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om met de restenergie uit het rioolwater een slim warmtenet aan te leggen. De gemeente wijst op basis van een selectieprocedure een partij aan die een dergelijk warmtenet kan faciliteren.

Op www.deventerstroomt.nl/swz vind je dit filmpje over stand van zaken, hoe het warmtenet werkt, hoe de aansluiting op particuliere woningen eruit kan zien en wat daar voor nodig is.

Daarnaast stimuleren we het gebruik van zonnepanelen op woningen, boven parkeerplaatsen en eventueel boven tuinen. Onderzocht wordt nog of het plaatsen van kleine windturbines van maximaal 15 meter hoogte hier mogelijk is.

Deventer stroomt

Energie besparen en opwekken, regenwater afvoeren en vasthouden, zomerse koelte door groene daken en tuinen. In Deventer zijn al veel inwoners, ondernemers, instellingen en bedrijven bezig met klimaatregelen.

Om energiekosten te besparen, minder CO2 uit te stoten, om droogte of juist wateroverlast te voorkomen en om het zomers tijdens hele warme dagen een beetje koel te houden. Kortom, om het wonen in huis, buurt, wijk en stad aangenaam en betaalbaar te houden.

Op Deventer Stroomt (www.deventerstroomt.nl) vind je informatie over wat je zelf kunt doen, van kleine tot grote klimaatregelen. Van maatregelen die niks kosten tot maatregelen die om een (grotere) investering vragen. Wil je weten welke subsidies en leningen er zijn? Heb je advies nodig of wil je maatregelen laten uitvoeren? De verhalen lezen en zien van Deventenaren die al maatregelen hebben genomen? Op deze website kun je het allemaal vinden.

Energie & duurzaam bouwen


Autoluwe tuinpaden


Een toekomstbestendige wijk betekent een andere benadering van mobiliteit. Zo is de auto te gast in de wijk. Dit betekent dat je in Op Je Stek - anders dan in andere nieuwbouwwijken - de auto niet op eigen perceel parkeert. Je parkeert je auto altijd dichtbij op de geclusterde parkeerplaatsen aan de randen van de buurt. In het gebied zelf rijden of staan nauwelijks auto’s, zodat er meer ruimte is voor veilig spelen en ontmoeten. Daarnaast is de huidige ontwikkeling, dat de auto een vervoersmiddel is dat je gebruikt en niet zozeer bezit. Het delen van auto’s is dan ook een ambitie voor Op Je Stek.

Auto’s delen

De ambitie is dat je hier als bewoner gebruik maakt van elektrische deelauto’s en mogelijk zelfs deelfietsen die je tegen een interessant tarief kunt gebruiken. Je hebt dan wel steeds de beschikking over een auto, maar alleen als je die nodig hebt. Hoe meer mensen gebruik maken van deelauto’s, hoe minder eigen auto’s (en parkeerplaatsen) nodig zijn. Slim, goedkoop en makkelijk.Elektrisch rijden 

Omdat het aantal elektrische en hybride auto’s toeneemt, is het mogelijk om enkele elektrische laadpalen aan te vragen voor de centrale parkeerplekken. Ook hiermee beperken we het gebruik van fossiele brandstoffen.

Wil je op de hoogte blijven van deze prachtige stek?
Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!