Een duurzame stek

Een duurzame stek

Duurzaamheid zit in alle vezels van de Tuinen van Zandweerd. Duurzaamheid is het wonen in een gezonde leefomgeving waarbij geen gebruik wordt gemaakt van fossiele bronnen. 

De stadsrand is bij uitstek een plek voor bewegen en ontmoeten. Er zijn veel mogelijkheden om veilig te wandelen, fietsen en sporten. De wijk heeft een groene uitstraling. Niet de snelheid, haast en automobiliteit, maar het groen, de wandelaar, de fietser en het spelend kind staan centraal. Langs de autoluwe tuinpaden is het fijn leven. De Tuinen van Zandweerd staat symbool voor vijf duurzaamheidsthema’s:

Slim Warmtenet Zandweerd

Heb jij een optie en ga jij hier straks ook je huis bouwen? Er ligt hier een mooie kans: warmte van de buurman! Je krijgt hier de mogelijkheid om aan te sluiten op het Slimme Warmtenet Zandweerd. 

Het afvalwater uit je woning wordt hier door de rioolwaterzuiveringsinstallatie gereinigd. Uit het gereinigde warme afvalwater onttrekken we de warmte. We brengen die weer terug naar je woning, zodat je daarmee water duurzaam kunt verwarmen. Door middel van een warmtepomp in je woning wordt jouw woning vervolgens duurzaam en aangenaam verwarmd.

Wat is er nou zo slim aan dit warmtenet?

  • De IJssel wordt niet onnodig opgewarmd.
  • Ten opzichte van gewone verwarmingssystemen levert het warmtenet een forse CO2-besparing op.
  • Je hebt geen systeem in of onder je woning, dus geen onderhoud en minder overlast als bij een luchtwarmtepomp.
  • Je krijgt lage temperatuurwarmte geleverd. Je maakt zelf keuzes voor een warmtepomp en je kunt zelf de temperatuur voor warmte en water regelen.

Dit warmtenet is belangrijk voor wat we willen in de Tuinen van Zandweerd: gezond wonen met lokale en duurzame energie! Dus sluit aan op het warmtenet van Zandweerd en wordt de onmisbare schakel in de transitie naar een duurzame warmtevoorziening.

Meer weten? Bekijk het overzicht van de meest gestelde vragen.

Spaar natuur en milieu

Het is ons gemeenschappelijke doel om de natuur en het milieu zo min mogelijk te belasten. Bij de bouw van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte gaan we uit van de principes van duurzaam en circulair bouwen: Maak zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke, lokale en herbruikbare materialen. Kies bijvoorbeeld voor groene daken, natuurlijke materialen, duurzame energieproductie, allerlei innovaties op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en flexibiliteit.

Wil je prettig en gezond leven met aandacht voor het milieu? Bekijk de checklist Op Je Stek proof waar je op kunt letten om je bouwplan 'Op Je Stek proof' uit te werken. Op Deventer Stroomt (www.deventerstroomt.nl) vind je extra informatie over wat je zelf kunt doen, van kleine tot grote klimaatregelen.


Natuurinclusief bouwen

De wereld verstedelijkt en de stad neemt dus steeds meer ruimte in. Tot voor kort had de bouw weinig aandacht voor natuur. Om het verlies van biodiversiteit tegen te gaan is er een checklist Natuur Inclusief Bouwen opgesteld. De checklist bevat een lijst van suggesties, die je bij de uitwerking van je bouwplan kunt toepassen. Elke suggestie heeft een bepaalde puntentoekenning. Het accent zal daarbij liggen op de huismus, gierzwaluw en muurplanten. Elk bouwplan heeft 15 punten nodig om natuurinclusief en 'Op Je Stek proof' te zijn. 

In de openbare ruimte liggen ook veel kansen om de biodiversiteit te verbeteren door rekening te houden met insecten, vogels, vleermuizen en veel andere soorten. Natuurinclusief bouwen zorgt zo voor een gezonde, toekomst-bestendige leefomgeving voor mens en dier. Wil je meer inspiratie opdoen? Bekijk dan de uitgebreide brochure over Natuurinclusief bouwen.

Wil je op de hoogte blijven van deze prachtige stek?
Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!