Wat ging vooraf?

Naar verwachting kunnen in 2021 de eerste bouwers een schop in de grond steken. In de tussentijd staat Op Je Stek niet stil!

Belangrijk is de betrokkenheid van de mensen die er graag gaan wonen. Misschien ben jij dat wel! 

Tijdens een aantal informatie- en werkbijeenkomsten kun je als belangstellende ideeën vormen. Als je een optie op een kavel hebt, krijg je de kans je ideeën samen met je buren uit te werken. Dit gebeurt samen met een supervisieteam, dat de uitgangspunten voor de Tuinen van Zandweerd in de gaten houdt.
Wil je de presentatie van de informatiebijeenkomsten op 10 en 12 februari jl. nog even terug kijken?
Download hem hier.


Wat ging er vooraf?

De ruimtelijke en financiële kaders van het plan zijn in mei 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. De bestemmingsplanprocedure is in voorbereiding. Naar verwachting stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan in het voorjaar van 2020 vast. Als het bestemmingsplan onherroepelijk is, maken we het gebied per fase bouwrijp. 

Wensen en ideeën 

Op 3 juli 2019 hielden we de eerste informatiebijeenkomst voor het nieuwbouwproject de Tuinen van Zandweerd. Er was veel belangstelling.

Het enthousiasme onder de belangstellenden zagen we ook terug in de wensen en ideeën. We hebben maar liefst 263 inzendingen ontvangen. De wensen en ideeën gebruiken we als input voor de verkaveling. Wij werken momenteel aan een mogelijke verkavelingsopzet. 

Tuinen van Zandweerd en Stikstof

Zoals je ongetwijfeld hebt vernomen uit de media is stikstof op dit moment een belangrijk onderwerp in de bouwwereld. De toename van stikstof in beschermde natuurgebieden is één van de aspecten waarop een project of plan voor bijvoorbeeld woningen moet worden getoetst.

De afgelopen jaren vormde het Programma Aanpak Stikstof (PAS) daarvoor het toetsingskader. Het PAS mag nu niet meer als basis worden gebruikt om toestemming te verlenen voor onder andere het bouwen van woningen, bedrijven en wegen. Dat heeft de hoogste bestuursrechter op 29 mei 2019 besloten. Het besluit van de rechter heeft consequenties voor toekomstige bouwplannen die kunnen leiden tot een toename van stikstof in beschermde natuurgebieden.

Ook het Project de Tuinen van Zandweerd ondervindt mogelijk gevolgen van deze uitspraak. De gemeente Deventer werkt op dit moment aan een inventarisatie van alle aanvragen en projecten. Er wordt per aanvraag een inschatting gemaakt van de impact van de uitspraak van de rechter. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke gevolgen de uitspraak heeft voor geplande woningbouwontwikkeling op de Tuinen van Zandweerd. Dit houdt in dat de gemeente het proces rondom de uitgifte van de kavels nu nog niet in gang zet.

We houden je op de hoogte!

Achter de schermen gaan we natuurlijk gewoon door, zodat we snel verder kunnen wanneer er meer duidelijkheid is over de gevolgen van de uitspraak. Via de nieuwsbrief houden we je op de hoogte!

0

Inschrijvingen

120

Aantal woningen

0

Kavels onder optie

Wil je op de hoogte blijven van deze prachtige stek?
Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!