De plek

Historie van de plek

In 1962 werd er op deze plek een kunstijsbaan geopend: Het Deventer IJsselstadion. Op dat moment waren er vier kunstijsbanen in de wereld, twee daarvan in Nederland. Dankzij de kunstijsbaan in Deventer werden er in Nederland weer internationale toernooien geschaatst en met succes. Wie herinnert zich niet de tijd van Ard Schenk, Kees Verkerk en Jan Bols. Ard Schenk werd voor het eerst in 1966 in het IJsselstadion Europees kampioen. Mede door deze kunstijsbaan heeft Deventer historie geschreven en zichzelf op de kaart gezet.

Na 30 jaar trouwe dienst werd in 1992 het Deventer IJsselstadion gesloten. In die 30 jaar zijn er circa 8 miljoen mensen de kassa van dit stadion gepasseerd. In datzelfde jaar opende in de wijk Colmschate een nieuwe kunstijsbaan, De Scheg. Hier vind je meer informatie over de Scheg.

Wat vooraf ging 

In 2008 zijn in het kader van een ontwerpprijsvraag stedenbouwkundige plannen gemaakt voor de herontwikkeling van de ijsbaanlocatie met het bijbehorende parkeerterrein. Er werd toen ingezet op de afronding van de wijk Zandweerd met een hoog stedelijk woonmilieu. Deze plannen zijn niet van de grond gekomen. 

Verander(en)de context 

Een kleine 10 jaar na de ontwerpprijsvraag is er het nodige veranderd rond de planlocatie. Denk aan de uitvoering van Ruimte voor de Rivier, de herinrichting van sportpark Zandweerd en de ontwikkeling van het nieuwe landgoed de Natuurderij. De woningmarkt is veranderd en er dienen zich andere maatschappelijke opgaven aan, zoals een gezonde en duurzame leefomgeving.

De stedenbouwkundige opgave nu is anders dan 10 jaar geleden. We gaan nu uit van laagbouw. Dit is een structureel andere insteek dan in 2008 met vooral hoogbouw. Daarnaast is er in vergelijking met 2008 bij de

Toekomst van de plek

Aan de noordkant van Deventer is op de plek van de voormalige ijsbaan en voetbalvelden ruimte voor een prachtige nieuwe wijk; Op slechts 10 fietsminuten van de binnenstad en op steenworp afstand van de IJssel ligt deze plek met prachtige bomen en waterpartijen. Dé plek in Deventer om ontspannen en gezond te wonen.De buurt wordt  een soort tuinenlandschap met diepe voortuinen, tuinpaden, karakteristieke woningen en ruime tuinkavels. Zo ontstaat een ontspannen, vrije en gemeenschappelijke woonsfeer waarin groen, wandelaars, fietsers en spelende kinderen centraal staan. De auto is er te gast.

Twee hoofdroutes voor de fietser en wandelaar verbinden de buurt  met de omgeving. Eén ervan is een historische route parallel aan de IJssel  van de binnenstad naar het landschap, de ander verbindt de oostelijke wijken inclusief de basisschool via de wijk met de IJssel.

Wil je op de hoogte blijven van deze prachtige stek?
Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!