Foto: ©Adrienne Norman Photography

Op je stek


Veel vrijheid

Je krijgt veel vrijheid bij het ontwerpen van je huis. Wel willen we ervoor zorgen dat er samenhang in de buurt ontstaat en dat de groene ambities worden waargemaakt.

Met een klein team doen we inspiratie met je op, stimuleren we en denken met je mee. 

Op je stek is vrijheid: je voelt je op je plek in je huis, in je tuin, in de buurt, in de stad Deventer.
Je voelt je thuis in je nieuwe woonomgeving.


Actueel nieuws

Naast kavels voor zelfbouw zijn er 24 sociale huurwoningen. Ook worden er twee ‘specials’ opgenomen; een appartementengebouw aan de dijk met uitzicht op de IJssel en een nader te bepalen invulling op een beeldbepalende plek nabij de centrale groenzone. 

Uitgangspunt is dat er ruimte is voor samenwerking en collectiviteit. Dit zit bijvoorbeeld in het gezamenlijk ontwikkelen, beheren en delen van voorzieningen. 

Voor de woningen die je kunt bouwen geldt geen beeldkwaliteitsplan. Daarvoor in de plaats zijn er drie uitgangspunten waaraan we je bouwplan toetsen:

Natuurlijk

Het tuinenconcept staat centraal. De bebouwing is duurzaam, divers en in harmonie met de omgeving.

Ingetogen 

Eenvoudige en terughoudende architectuur.

Vakmanschap

Met aandacht voor materiaal en detail.


Natuurinclusief bouwen draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving waaronder de gezondheid van bewoners, bevordering van sociale contacten, het temperen van de temperatuur in een stad en vermindering van de luchtvervuiling in de stad.

Jij wil toch ook dat je huis bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden? Kijk welke maatregelen je kunt nemen, zodat je bouwplan voldoet aan de principes voor natuurinclusief bouwen.

Hoe je in aanmerking komt voor een kavel lees je hier.


Wil je op de hoogte blijven van deze prachtige stek?
Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!