Foto: ©Adrienne Norman Photography

Op je stek


Veel vrijheid

Je krijgt veel vrijheid bij het ontwerpen van je huis. Wel willen we ervoor zorgen dat er samenhang in de buurt ontstaat en dat de groene ambities worden waargemaakt.

Met een klein team doen we inspiratie met je op, stimuleren we en denken met je mee. 


Op je stek is vrijheid: je voelt je op je plek in je huis, in je tuin, in de buurt, in de stad Deventer.
Je voelt je thuis in je nieuwe woonomgeving.


Je stek kiezen?

Voor de woningen die je kunt bouwen geldt geen beeldkwaliteitsplan. Daarvoor in de plaats zijn er drie uitgangspunten waaraan we je bouwplan toetsen:

Natuurlijk

Het tuinenconcept staat centraal. De bebouwing is duurzaam, divers en in harmonie met de omgeving.

Ingetogen 

Eenvoudige en terughoudende architectuur.

Vakmanschap

Met aandacht voor materiaal en detail.


Natuurinclusief bouwen draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving waaronder de gezondheid van bewoners, bevordering van sociale contacten, het temperen van de temperatuur in een stad en vermindering van de luchtvervuiling in de stad.

Jij wil toch ook dat je huis bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden? Kijk dan welke maatregelen je kunt nemen zodat je bouwplan voldoet aan de principes voor natuurinclusief bouwen.Stek je plekOp de zogenaamde tegels is ruimte voor verscheidene kavels. Hierop  bouw je je huis. De tegels worden door meer bouwers binnen de vooraf opgestelde spelregels en met stedenbouwkundige planbegeleiding door de gemeente ingevuld.

Er gelden wel enkele spelregels, maar als particulier opdrachtgever bepaal je zelf in grote mate hoe je woning in het plan wordt ingepast. Wil je vrijstaand wonen? Een twee- of meerkapper? Of ben je op zoek naar meer experimentele woonvormen zoals een tiny house of wonen gecombineerd met mantelzorg? Je hebt vrijheid zelf het gewenste formaat kavel te kiezen: Groot (max. 475 m2) of klein en daardoor betaalbaar.

Naast kavels voor zelfbouw zijn er 24 sociale huurwoningen. Ook worden er twee ‘specials’ opgenomen; een appartementengebouw aan de dijk met uitzicht op de IJssel en een nader te bepalen invulling op een beeldbepalende plek nabij de centrale groenzone. 

Uitgangspunt is dat er ruimte is voor samenwerking en collectiviteit. Dit zit bijvoorbeeld in het gezamenlijk ontwikkelen, beheren en delen van voorzieningen. 


Foto: ORGA-Architect

Wil je op de hoogte blijven van deze prachtige stek?
Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!