Foto: ©Adrienne Norman Photography

Op je stek


Veel vrijheid

Je krijgt veel vrijheid bij het ontwerpen van je huis. Wel willen we ervoor zorgen dat er samenhang in de buurt ontstaat en dat de groene ambities worden waargemaakt.

Met een klein team doen we inspiratie met je op, stimuleren we en denken met je mee. 

Naast kavels voor zelfbouw zijn er 24 sociale huurwoningen. Ook worden er twee ‘specials’ opgenomen; een appartementengebouw aan de dijk met uitzicht op de IJssel en een nader te bepalen invulling op een beeldbepalende plek nabij de centrale groenzone. 

Uitgangspunt is dat er ruimte is voor samenwerking en collectiviteit. Dit zit bijvoorbeeld in het gezamenlijk ontwikkelen, beheren en delen van voorzieningen.

Onderdeel van het stedenbouwkundig concept voor een plek waar je gezond woont is, dat je je auto niet parkeert op eigen kavel. De buurt is groen en autoluw. Parkeren doe je op collectieve plekken aan de randen van de buurt.

Op je stek is vrijheid: je voelt je op je plek in je huis, in je tuin, in de buurt, in de stad Deventer.
Je voelt je thuis in je nieuwe woonomgeving.


Actueel nieuws


Voor de woningen die je kunt bouwen geldt geen beeldkwaliteitsplan. Daarvoor in de plaats zijn er drie kernwaarden waaraan we je bouwplan toetsen:

Natuurlijk

Het tuinenconcept staat centraal. De bebouwing is duurzaam, divers en in harmonie met de omgeving.

Ingetogen 

Eenvoudige en terughoudende architectuur.

Vakmanschap

Met aandacht voor materiaal en detail.


Natuurinclusief bouwen draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving waaronder de gezondheid van bewoners, bevordering van sociale contacten, het temperen van de temperatuur in een stad en vermindering van de luchtvervuiling in de stad. In de Tuinen van Zandweerd dragen de huizen bij aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden, want zelfbouwers nemen maatregelen zodat hun bouwplan voldoet aan de principes voor natuurinclusief bouwen.

Op dit moment zijn alle kavels onder optie c.q. verkocht. 

De meeste zelfbouwers hebben een 3D-model van hun ontwerp aangeleverd. Die zijn verwerkt in een 3D model. Het is niet alleen voor het begeleidingsteam een handige tool om de samenhang in de buurt te bewaken, maar ook voor de toekomstige bewoners aardig om al een beeld van hun woonomgeving te kunnen vormen. Via deze video maak je een vogelvlucht en een inspirerende wandeling door de virtuele toekomstige wijk.

Wil je op de hoogte blijven van deze prachtige stek?
Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!