Spelregels

Waar moet je rekening mee houden?

 • De tegels zijn circa 50 x 50 meter. Op de tegels zijn diverse woningtypes mogelijk. Per tegel is er ruimte voor circa 10 woningen.

 • Groene voortuinen aan de tuinpaden zorgen voor voldoende privacy tussen de woningen en de straat, vergroten het ‘tuinengevoel’ en geven aanleiding voor ontmoeting. • Het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan De Tuinen van Zandweerd is van kracht bij de uitwerking van je bouwplan. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan in 2020 vastgesteld door de gemeenteraad.

 • De woningen krijgen een voortuin van minimaal 5 en maximaal 7 meter diep. Op kavels langs de sportvelden zijn voortuinen minimaal 3 meter diep.

 • De afstand van hoofdgebouw tot de naastliggende kavel is minimaal 2,5 meter tot de kavelgrens, met uitzondering van rijwoningen en tweekappers.

 • In het bestemmingsplan wordt het maximale bebouwingspercentage opgenomen.
   
 • Er zijn maximaal 3 bouwlagen toegestaan. De maximale bouwhoogte is 10 meter.

 • Het volume van de derde bouwlaag is maximaal 50% van de gebouwde footprint x 3,5 meter hoogte.

 • Er zijn geen parkeervoorzieningen of garages op de kavels toegestaan.

 • De erfafscheidingen langs de tuinpaden bestaan uit een maximaal 1.20 meter hoge gemengde haag en worden door de gemeente aangelegd. Het onderhoud is voor de toekomstige bewoner. • Erfafscheidingen tussen de percelen zijn de eerste 3 meter vanaf het tuinpad maximaal 1.20 meter hoog en maximaal 2 meter hoog op achtergelegen kavel.

 • Het bouwplan voldoet aan de regels van het Bouwbesluit.
 • Uitgangspunt bij het ontwerpen van je huis zijn de principes van duurzaam en natuurinclusief bouwen. Download de richtlijnen hier.

 • Uitstraling van de ontwerpen moet passen bij de ambities om duurzaam, ontspannen en gezond te wonen. Niet alleen de architectuur is hierbij bepalend, maar ook het materiaalgebruik. Tijdens de afspraken met de supervisor in de ontwerpfase worden de bouwplannen besproken en krijgen deze gezamenlijk vorm. • De ambitie is om duurzaam om te gaan met regenwater door bijvoorbeeld hergebruik of door regenwater zoveel mogelijk op eigen kavel te bergen. Dat kan met groene daken of door zo min mogelijk verharding aan te brengen, veel groen, een vijver of grindkoffers. • Bestaande waardevolle bomen worden zoveel als mogelijk ingepast. Dit kan een beperking betekenen van de te bebouwen oppervlakte op de kavel of de energieopbrengst van je zonnepanelen.

 • Er is ruimte voor ‘specials’: Aan de dijk is ruimte voor een gebouw van maximaal 6 bouwlagen boven dijkniveau met zicht op de IJssel. De andere special van maximaal 4 bouwlagen is gesitueerd aan de oostzijde van de centrale groene parkstrook en zal door de combinatie van vorm, architectuur en programma een herkenbaar accent vormen in de nieuwe woonbuurt. De architectuur en de omvang van de specials dient aan te sluiten bij afzonderlijk op te stellen beeldkwaliteiteisen.

 • Er is ruimte voor 24 sociale huurwoningen. De locaties hiervoor zijn vóór de uitgifte van kavels bekend. Dit zijn rijtjes van maximaal 8 woningen.

 • Deze website geeft een indicatie van de mogelijkheden. Hetgeen in  bestemmingsplan de Tuinen van Zandweerd is opgenomen is daarbij altijd leidend.Wil je op de hoogte blijven van deze prachtige stek?
Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!