De Tuinen van Zandweerd

Eind 2016 is een herstart gemaakt met de planontwikkeling voor de ijsbaanlocatie en het bijbehorende parkeerterrein. Tevens zijn twee aangrenzende sportvelden, die met de herinrichting van het sportpark Zandweerd zijn ‘vrij’ gespeeld, bij de planontwikkeling betrokken. 

Duurzaam Deventer 

Deventer wil voorbereid zijn op een duurzame toekomst. In vergelijking met 10 jaar geleden betekent dit veel meer aandacht voor zorgvuldig en verantwoord ruimtegebruik, inzet van duurzame energie om als stad in 2030 klimaatneutraal te kunnen zijn en een klimaatadaptieve leefomgeving.

Deventer streeft in het kader van de ongedeelde samenleving een woningvoorraad na, die voor iedereen een passende woning biedt. De toename van kleine huishoudens, de vergrijzing, energietransitie en de tendens van langer zelfstandig wonen vragen om nieuwe innovatieve woonconcepten. Denk aan levensloopbestendige woningen, EPC-0-woningen, wonen gecombineerd met zorg en zelfbouw.

Foto: ©Adrienne Norman Photography


Gewild wonen

In de Tuinen van Zandweerd het ‘groene kleine broertje’ van het gewilde wonen in het Havenkwartier streven we naar een woningprogramma dat aanvullend of versterkend is aan de bestaande woningvoorraad en met name inzet op  woningen voor kleine huishoudens, zelf- en samenbouw en sociale huur; Een buurt voor een mix van bewoners: jong, oud, gezinnen, alleenstaanden etc. 

Woningen die inspelen op het groene karakter en de duurzaamheidsambities voor het gebied. De intentie is om uit te groeien tot een voorbeeldproject met betrekking tot duurzaamheid in Deventer. Dit vraagt onder andere een leefomgeving waar iedereen veilig kan opgroeien en die uitnodigt tot ontmoeten, spelen, sporten, tuinieren, etc.

Door de ligging aan de stadsrand met het dynamische rivierenlandschap van de IJssel op steenworp afstand biedt de Tuinen van Zandweerd hiervoor volop mogelijkheden voor zowel de toekomstige bewoners van deze buurt, als de huidige bewoners van Zandweerd.

Groen voor omwonenden 

Een ruime parkachtige setting voert het groen de boventoon decor voor het woonmilieu. Naast bestaande hebben nieuwe wandel- en fietspaden een plek gekregen. Vanuit Zandweerd noord fiets of wandel je zo naar de stadsrand en het rivierengebied. 

Hier ben je Op Je Stek en geniet je van fietsen, joggen, struinen, vissen in of langs de uiterwaarden, de nabijheid van sportgelegenheid (voetballen, roeien, etc.) en de parkachtige setting van het sportpark als plek om te ontspannen en te ontmoeten! 


Rioolwaterzuivering en geurhinder

Voor een goed woon- en leefklimaat gelden normen voor geurbelasting. Ten gevolge van de geurhinder van de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie Deventer (rwzi) voldoet maar een klein deel van de oude ijsbaanlocatie aan deze norm.

In de toekomst kan rwzi mogelijk maatregelen treffen die de geurbelasting op de oude ijsbaanlocatie beperken. Als de geurbelasting hiermee binnen de normen valt, is woningbouw op de locatie in het noorden van de Tuinen van Zandweerd op termijn mogelijk.


Geurcirkel rwzi

Wil je op de hoogte blijven van deze prachtige stek?
Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!