Voedsel

Wie zaait die oogst

Voedsel is een belangrijk thema in Op je Stek. Niet alleen voedsel voor mensen, ook voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. De openbare ruimte wordt daarom zo natuurlijk mogelijk ingericht en beheerd. Dat komt de biodiversiteit alleen maar ten goede.

Je kunt je eigen tuin aanleggen met eetbare planten en vlinder en bijen vriendelijke planten. Je richt je eigen leefomgeving duurzaam in. Zo creëer je een plek om te wonen, vertoeven en verbouwen en ontstaat er cohesie tussen mens en natuur. 

Aan de noordkant van het plangebied mag nog niet worden gebouwd. De gemeente blijft de ruimte reserveren als toekomstige woningbouwlocatie. Overwogen wordt om een tijdelijke invulling mogelijk te maken. Een tijdelijke invulling die past bij de duurzame, groen ambities. Een concreet plan is er nog niet.

Wil je op de hoogte blijven van deze prachtige stek?
Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!